Почина проф. Д-р Стайко Спиридонов. Трагичната вест съобщиха във фейсбук групата си колегите му от болница "Хигия", която той създаде и ръководи до момента. Лекарят е издъхнал внезапно тази сутрин.

Поклонението пред проф. Спиридонов ще се състои утре, 25 януари, от 14,00 часа на гробищния парк в Пазарджик.

В паметта на пазарджиклии той ще остане като един от големите лекари и човеци, твърди "Марица-Пазарджик".

Кой е проф. Спиридонов? Човек с богата биография, оставил дълбока диря в българското здравеопазване.

Проф. д-р Стайко Спиридонов завършва Медицинска академия-София. Специализирал е "Обща хирургия" и "Естетична хирургия". Има специализации по пластично-естетична и реконструктивна хирургия във Франция, Испания и Аржентина.

През 1991 г. проф. Стайко Спиридонов създава първото лечебно заведение с частна собственост в България и Източна Европа - Медицински комплекс "Хигия" и е негов изпълнителен директор до днес.

Проф. Спиридонов е "Магистър" по специалността "Обществено здраве и здравен менджмънт". Защитил е дисертационен труд на тема "Пазарни механизми и предизвикателства пред управлението на съвременната болница", за което му е присъдена образователна и научна степен "Доктор". През 2011 г.придобива научното звание доцент, а от 2018 г. - "Професор".

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини - "Организация на болничната помощ", "Основи на управление в здравеопазването" и "Здравни анализи и оценки". Научен ръководител е на 4 докторанта, трима от които успешно са защитили дисертационните си разработки.

Участвал е в разработката на проект "Рамки на частната медицинска практика в България" по програма "Фар" към Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз. Проф. Спиридонов е инициатор и вносител и на проект на закон за промени в Закона за съсловните организации, организатор е и на няколко кръгли маси и дискусии, свързани с реформите в българското здравеопазване.

През 2002 г. е удостоен с грамота за изявени професионални качества и принос за развитието на БЛС. През 2005 г. Македонското лекарско дружество му връчва грамота за дълготраен принос и популяризиране на ММА. През 2008 г. ФОЗ към МУ- София му връчва почетно отличие и почетен знак за принос в развитието на общественото здраве. Съветът на европейската научна и културна общност през 2009 г. отличава проф. Спиридонов със златен печат и "Златна книга" за европейски мениджмънт и за завоюван висок престиж и принос към развитието на българската медицина. През 2010 г. Сдружението на предприемачите го удостоява с почетен плакет за най-успешен мениджмънт и предприемачество в областта на здравеопазването. През 2015 г. Сдружението на предприемачите отличава проф. Спиридонов с голяма награда "Предприемач на годината". През месец май 2016 г. Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт отличава проф. Спиридонов с приза "Здравен политик и мениджър на годината", а през юни 2016 г., най-голямата работодателска организация в България - КРИБ връчва почетния знак на организацията на проф. Спиридонов, заради изключителния му принос за развитието на частното здравеопазване в България.

Публикации и научни интереси

Проф. Стайко Спиридонов е автор на 78 публикации в различни български и международни списания, 3 от които с IF, автор е и на монография и сборник. Има над 30 доклади, изнесени на конгреси, симпозиуми и конференции, като 10 от тях са с международно участие. Научните му интереси са ориентирани основно в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт, мениджмънта на ниво болнични лечебни заведения и икономика на здравеопазването.

Членство в организации

Проф. Спиридонов е член на френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия SOFCEP, Дружеството по хирургия и Българско научно дружество по обществено здраве, Избиран е два мандата последователно за член на националния УС на БЛС. Председател е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, на Националната асоциация на частните болници в България, посредством която е член на Европейския съюз на частните болници. Почетен председател на Българска болнична асоциация.