Спад на операциите в три ключови области на медицината се наблюдава през изминалата година заради пандемията от COVID-19 у нас. Между 8 и 22% по-малко са интервенциите в неврохирургията, кардиохирургията и ортопедията в страната, в сравнение с предходната година, показват данните на Здравната каса, които "Индекс на болниците" анализира.

Кардиохирургия

С 22% са намалели операциите на сърце у нас през миналата година в сравнение с предходната. Общо 4707 операции на възрастни са направени в страната, от тях 4002 са с екстракорпорално кръвообращение или това са най-големите и сложни интервенции. Другите 705 са без екстракорпорално кръвообращение. През 2019 г. обаче в страната са извършени 6003 операции на възрастни общо, от които 5036 са били с екстракорпорално кръвообращение.

Лечебните заведения, в които са били осъществени кардиооперациите през миналата година са 10, като шест от тях се намират в София. Най-много големи операции през миналата година са направени в Токуда, "Аджибадем Сити Клиник", "Сърце и Мозък" в Плевен , УМБАЛ "Св. Екатерина". Като цяло дейността в частните клиники е по-малко засегната от пандемията, вероятно затова те бележат и по-малко намаление на дейността си. Всички данни за всяка конкретна болница за миналата година може да видите ТУК.

В България се извършват и детски операции. Те са най-вече на новородени деца с малформации и са изключително сложни и ресурсоемки. Единствената болница, в която тези интервенции се правят у нас от години, е НКБ в София. Пандемията обаче не е оказала съществено влияние върху тях. През миналата година в болницата са направени 93 операции на деца с екстракорпорално кръвообращение срещу 108 през 2019 г. Тези без екстракорпорално кръвообращение през 2020 г. пък са били 32. Броят им позволява на екипа да запази едно прилично ниво на дейност.

Ортопедия

С 21.5% е намалял броят на операциите в сферата на ортопедията през изминалата година в сравнение с предходната. Общо 61 518 интервенции са осъществили специалистите през 2020 г. срещу 78 413 през 2019 г.

Най-голяма част от операциите са на долен крайник. Общо 15 879 са били големите интервенции при тази локация през миналата година, те са по-малко с една пета спрямо предходната. Броят на средните операции е 14 797, като там намалението за година е с 29.79%.

С близо една пета по-малко са и алопластиките на тазобедрена и колянна става. През 2020 г. те са били 8 765 срещу 10 915 през предходната. При интервенциите на раменния пояс понижението е с 16.7%, като са осъществени 22 077 интервенции.

Болниците, в които са се извършвали ортопедични операции през 2020 г., са малко над 90. В много от тях обаче дейността е ниска - под 100 операции на една локация. Сред лидерите в ортопедията у нас се налагат болници като Пирогов, УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, "Св. Анна" в София и Варна, Софиямед и др. В тях се извършва не само огромен обем дейност, но и всички видове интервенции. Пълните данни за всички лечебни заведения може да видите в таблицата ТУК.

Неврохирургия

Пандемията е оказала по-малко влияние на дейността в неврохирургията. С 8% са намалели операциите у нас в тази област през миналата година в сравнение с предходната. Общо 13 511 неврохирургични операции е имало през 2020 г. в страната срещу 14 738 през предходната. Броят на болниците, в които се осъществява подобна дейност се запазва относително постоянен - около 50.

Лечебните заведения, в които се извършват едни от най-големите и тежки операции - гръбначномозъчните, както и мозъчните, които не са провокирани от травми, обаче са около една пета от всички тях. Сред тях са големите университетски болници в страната - "Св. Иван Рилски", Пирогов, "Св. Анна", ВМА в София, също така "Св. Георги" в Пловдив, "Св. Марина" във Варна и др. Безспорен лидер в областта на неврохирургията за поредна година обаче е УМБАЛ "Св. Ив. Рилски", където са извършени над 2200 от всички подобни операции в страната, чиито брой е 10 320. В болницата се прилагат и всички иновативни техники на лечение в страната.

През миналата година обаче се е увеличил броят на лечебните заведения, които прилагат съвременни оперативни техники. Към шестте болници с невронавигация вече трябва да прибавим още две - УМБАЛ "Св. Анна" и "Софиямед", и двете се намират в столицата. (Останалите шест, както и дейността по неврохирургия на всяко лечебно заведение в страната може да видите в таблицата ТУК.)

КОВИД на практика не е засегнал операциите след травми на главата. Дори се е увеличил делът им при лечението на такива пациенти. Техният брой е 1 203 през миналата година срещу 1 246 през предходната година. Болниците, където се осъществява тази дейност, са доста, като сред тях са големите областни структури, както и не малко общински. През миналата година процентът на лечението на травми на главата по хирургичен път е близо 10% от всички случаи - включително тези, които са лекувани и консервативно, срещу 8% за предходната година. На фона на почти незасегнатата досега дейност по неврохирургия, се наблюдава доста голям спад на операциите на черепномозъчни нерви. Те са 1988 срещу 2707 за предходната 2019 г. Това означава, че са намалели с 26.56%. Значително по-малък е броят и общо на рехоспитализациите за всички интервенции - 551 за миналата година срещу 844 през предходната.