В проекта за изменение на Закона за развитие на академичния състав има цяла нова глава, в която са разписани процедурите за установяване на научно плагиатство.
Това обяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков и отбеляза, че тематиката за научното плагиатство е изключително важна.

"Неслучайно президенти на западни държави, министри, се наложи да подадат оставки, след като се оказа, че преди години - в техни академични трудове, дисертации, беше установено плагиатство.
В България също трябва да има такава процедура", коментира министър Денков, цитиран от БТА.

Той обясни, че в законопроекта се предвижда при започването на процедура за научна степен или за академична длъжност, ако към научното жури има сигнал за плагиатство, то писмено да изрази становище има ли доказателства за плагиатство и дали то се отразява съществено на научните приноси на съответния кандидат.

Научното жури ще вземе решение дали има случай на плагиатство, а кандидатът има право да възрази пред МОН. Тогава МОН създава експертна комисия от 11 души, която ще направи проверка чрез наличната документация и чрез софтуер, за да се установи дали има плагиатство - съвпадение на текстове.

Комисията ще излезе със собствено становище, което може да е различно от това на научното жури в конкурса. Становището ще бъде изпратено на висшето училище или на научната организация, след което на заседание на факултетен или на научен съвет се взема крайното решение в рамките на автономията, обясни министър Денков.

По думите му решението ще се взема от факултетния или от научния съвет, но те ще имат и становищата на журито и на експертната комисия към МОН.

Министърът каза, че тези крайни решения могат да се обжалват от кандидатите в административен съд, но той ще разглежда и двете становища - от научното жури и от комисията от МОН.

Тази процедура има срокове, като за установяване на плагиатство в рамките на научното жури тя е до месец, а в МОН - до два месеца, заяви министър Денков. Той уточни, че през тези 3 месеца процедурата за научния конкурс ще спре.

Има и раздел в законопроекта, в който за първи се казва, че "ако се установи случай на плагиатство по процедура, която е била преди 5-10 или 20 години, може да се отвори подобна процедура, с която жури във висшите училища и в научните организации, и при нужда експертна комисия от МОН, да изразят становище за присъдената научна степен", обяви министър Денков.

Той заяви, че при установено плагиатство "научната организация е длъжна да вземе мерки, включително да уволни човека и да му отнеме научната степен".

Според министър Денков, какво е плагиатство трябва да се изучава от студентите още в първи курс в университетите.