Това е становището на консилиума от специалисти, които разгледаха случая на близнаците Богдан и Янко, настанени в Детската клиника по интензивно лечение на "Пирогов” от месец септември т.г.

Децата се родиха на 22 август 2016 г. в сливенската болница. 14-годишната им майка и бащата са роднини по съребрена линия - втори братовчеди. Бебетата са с тежка комплексна вродена аномалия – сраснали в тазово-седалищната област с обща коремна кухина. По документи бащата се води неизвестен и поради непълнолетието на майката, законни представители са нейните родители.

До средата на месец септември т.г. близнаците са настанени в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и любов” в Бургас, където се отглеждат. По разпоредба на Министерството на здравеопазването, бебета са посетени от мултидисциплинарен екип, за да може лекарите се запознаят с актуалното им състояние и да изготвят исканото становище от болницата в САЩ - дали е налице анатомична и функционална възможност за тяхното разделяне, респективно извършването му, както и относно транспортабилността им.

През август от университетската болница Мантефиоре, Ню Йорк - САЩ, са дали надежда на семейството, че могат да извършат оперативно лечение за разделяне на близнаците.

Тъй като високоспециализираните образни и функционални изследвания на близнаците не могат да бъдат извършени на място, Богдан и Янко са преведени в Детската реанимация на „Пирогов”.

Децата постъпват в лечебното заведение след прогресивно влошаване на общото им състояние в Дома - със системна възпалителна активност, дихателна и сърдечна недостатъчност. Те са в тежко увредено общо състояние, интоксикирани, с намаляване на телесното тегло, с изоставане във физическо и психическо развитие.

По време на престоя им в „Пирогов” са проведени високоспециализирани образни и функционални изследвания и консултации с водещи специалисти от Института по педиатрия, Националната кардиологична болница, Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Александровска” и Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св.Наум”.

Децата са подробно прегледани от 14 водещи специалисти – петима от тях са национални консултанти, един е републикански консултант, а останалите са завеждащи клиники и отделения.

Резултатите от изследванията показали, че Богдан и Янко са с тежка увреда на периферните нерви на долните крайници. Богдан е с тежко увреждане на главния мозък, а скенерът на главата на Янко потвърждава липса на мозъчна структура (паренхим). Становището на неврохирурга е, че Богдан няма показания за неврохирургична интервенция, а състоянието и малформацията на Янко не подлежи на операция.

Изследването на стомашно-чревния тракт пък установява, че близнаците имат общо кръвоснабдяване, поради което мнението на детските хирурзи е, че разделянето на двамата близнаци е функционално и анатомично невъзможно и може да доведе до смъртта им.

Прегледите на сърдечно-съдовата система показват, че Янко е с тежка патология,– примитивно сърце с общо предсърдие и хипертрофирала обща камера. При Богдан сърцето е функционално увредено с персистиращ артериален канал и ляво-десен шънт. Заключението на кардиохирурга е, че оперативна интервенция за разделянето на близнаците от страна на общата им сърдечно съдова система е практически невъзможно и носи изключително висок риск с възможен смъртен изход и за двамата.

Богдан е с функционираща дихателна система, но Янко няма бели дробове, което е несъвместимо със самостоятелен живот.

Становището на ортопеда-травматолог е, че тежестта на аномалията в опорно-двигателната система на сиамските близнаци е такава, че разделянето на тазовия пръстен, кръвоснабдяването и инервацията на долните крайници на бебетата, както и създаването на самостоятелно тазово дъно по хирургичен път е практически неосъществимо. Затова рискът от такава интервенция е необоснован и алогичен, а прогнозата за функционално възстановяване е лоша.

На базата на всички тези прегледи и изследвания, на 4 октомври е свикан консилиум, в който участват проф. Венета Божинова - началник клиника по нервни болести за деца в болница "Св. Наум", национален консултант по детски болести; проф. Анна Кънева – началник клиника по Детска кардиология в Националната кардиологична болница, национален консултант по детска кардиология; доц. Христо Шивачев – началник Специализиран детско-хирургичен комплекс в „Н.И.Пирогов”, национален консулнтант по детска хирургия; д-р Стоян Лазаров – началник отделение по Хирургия в Националната кардиологична болница, републикански консултант по детска кардиохирургия; д-р Христо Пседерски – началник отделение по Детска реанимация в „Пирогов” и проф. д-р Асен Балтов - изпълнителен директор на "Пирогов", ортопед-травматолог.

Решението от консилиума на базата на становищата на водещи консултанти и специалисти в съответните области е, че разделянето на Богдан и Янко е анатомично невъзможно, фунционално непълноценно и технически неосъществимо. Рискът от такава интервенция е необоснован и алогичен, категорични са лекарите.