В продължение на един месец Перник остава без топла вода, съобщиха от "Топлофикация Перник". От днес до 4 септември ТЕЦ "Република" спира да работи заради планов ремонт. Ремонтните дейности ще обхванат както парогенераторите, така и съоръженията за пречистване на димните газове и отделни участъци от топлопреносната мрежа. Ще бъде модернизиран и хладилният цикъл на пети парогенератор.

С профилактиката се цели да се сведат до минимум авариите през зимата. Гражданите се умоляват да не извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции. За недопускане на аварийни ситуации преди възстановяването на топлоснабдяването ползвателите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, което са били преди спирането, предупреждават от "Топлофикация".

Ремонтът беше планиран за юли, но на два пъти беше отлаган.