Опитите за измами с пенсии у нас стават все повече и по-разнообразни, но и Националният осигурителен институт се усъвършенства в разкриването им.

За последните две години хванатите опити са нараснали 6 пъти, показва анализ на института, съобщи bTV.

През 2017 г. са установени 37 опита да се получи неправомерно пенсия. За 2018 г. - 193. А само за първите 9 месеца на тази година - те са цели 247.

Най-честите схеми са свързани с представяне на неистински документи - за осигурителен стаж, осигурителен доход и нереални експертни решения на ТЕЛК.

Използва се и невярна информация за положен труд и осигуряване, подадена от самите фирми или от други лица от тяхно име.

За година и половина само в благоевградско са хванати около 20 опита за измами, които са предадени на прокуратурата. В един от тях човекът представил документи, че е работил тежък труд като шлосер в "Кремиковци".

"Установихме първо че, УП - 2, документът за осигурителен доход, не е издаден от осигурителя "Кремиковци" АД , и второ в организационната структура на "Кремиковци" АД няма структура, която беше упомената, че е работило лицето" - обясни Илиян Георгиев, от НОИ - Благоевград.

В друг случай пък е преправен документ за осигурителен стаж, за да се заблуди НОИ, че кандидат-пенсионерът е работил като магазинер в "Районна потребителна кооперация" около 2 години и половина. След проверка обаче става ясно, че човекът всъщност е работил на това място само 5 месеца.

Любомира Язаджиева, директор на дирекция "Пенсии" в НОИ, посочва, че най-лесни за доказване са случаите, когато дадено лице е проявило самоинициатива да подправи документ или да създаде неистински документ.

А най-трудни за разкриване са измамите, в които помагат бивши служители на НОИ.

Опитите за измами най-често се правят с фиктивен стаж и осигуряване за периоди преди 97-ма година, защото тогава не е съществувал електронният регистър на института.

Поделенията на НОИ в страната имат единна процедура за контрол на документите. А фирмите, които са издали или от името на които са подавани неистински документи, се разглеждат като рискови. И всичко, което в последствие подават към НОИ, се гледала под лупа. Експерти обаче смятат, че са нужни допълнителни механизми за контрол.

Когато калпазаните знаят, че системата наистина е заградила отвсякъде и не може да се влезе по нередния начин, тогава ще намалеят опитите за измами, смята Иван Нейков, експерт в Балкански институт по труд и социална политика

В Холандия например пенсионерите имат право на по-висока пенсия, ако са разведени. Затова и измамите с фиктивни разводи на възрастни двойки са хит. Властите обаче ги хващат по сметката за вода - потреблението е същото като преди развода, т.е. двойката продължава да живее заедно. В Дания със същата цел се следят сметките за ток.