Здравната каса ще определя задължителна прогнозна дейност на всяка болница. Лечебните заведения "могат да използват своята планирана дейност, без да я превишават и да променят обема на дадена клинична пътека", пише още в методиката, публикувана на сайта на НЗОК.
Това значи, че не само общият брой случаи ще е определен от касата, но и разбивката им по отделения и заболявания, т.е. още в началото на годината ще е ясно колко пневмонии, колко инфаркта и колко коремни операции има право да отчете болницата на касата, коментира изданието.

Досега НЗОК даваше на болниците по-гъвкав лимит - отпускаше им средства, в рамките на които могат да отчитат дейност, но болниците можеха да правят  вътрешни преразпределения по отделения и диагнози. Сега абсолютно цялата дейност на лечебното заведение ще е планирана и спусната от касата до последния пациент.

Колко случая ще има право да приеме болницата, ще се определя на базата на отчетените дейности от предишни години. Ще се изчисляват и показатели като брой легла, среден престой на един болен по диагнози, използваемост на леглата, като за пръв път клиниките ще са длъжни да дадат тези данни на касата, ако искат да сключат договор с нея.

Болниците ще предоставят и "проектоплан" за дейността си през годината, тримесечие по тримесечие, който обаче след това ще може да се коригира от касата. Болниците ще декларират и че ще поддържат спешна хоспитализация не по-малко от 30%. Те ще отчитат онлайн ежедневно как върви обемът им дейност.
"При достигане на изпълнението до 70% от договорените обеми на дейност по дадена клинична пътека ще бъдат поставени сигнализиращи маркери", предвижда методиката.

Българският лекарски съюз (БЛС) и Сдружението на лекарите, работещи в болничната помощ, не одобриха методиката на Здравната каса. Председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов заяви, че съсловието още проучва новите положения, но "закованите бюджети за болниците са достатъчна причина да кажат "не" на идеята, предаде "Дневник".

Д-р Динчо Генев, който е директор на болницата в Харманли и ръководи Сдружението на лекарите, работещи в болничната помощ заяви, че лимитите на поеманите диагнози и средства не вещаят "нищо добро".
"Ще имаме право, да речем, да лекуваме 20 пневмонии. Ами, като дойде 21-вата, какво ще я правим? Ако е осигурен човекът и е в тежко състояние?", възмути се той.