Пътностроителните фирми се надяват с актуализацията на бюджета все пак да бъдат предвидени близо 2 млрд. лева, които са дължими от държавата за изпълнени от тях дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.

Те ще изчакат крайния срок - 30 юни, когато по решение на НС трябва да се извърши разплащането и когато е и графикът за приемане на актуализация на бюджета, след което ще заведат искове към държавата за пропуснати ползи, които по оценки са между 150 и 200 млн. лева, обяви на пресконференция в БТА председателят на Управителния съвет на Българската браншова камара "Пътища" Стефан Чайков. Това ще е щета за всеки българин, казаха от камарата и допълниха, че след като фирмите дефинират точния размер на щетата, ще подадат сигнал до прокуратурата срещу участниците в междуведомствената работна група за това, че създавайки документ с невярно съдържание, са причинили щета на бюджета в особено големи размери.

Чайков посочи, че перата в сумата от 2 млрд лева са съответно: 520 млн. лева за доплащане на извършени дейности от 2020 г. включително, 1,2 млрд. лева по започнати ремонти дейности, които трябва да бъдат довършени и над 180 млн. лева по договорите с "Автомагистрали" за ново строителство за предоставени материали и механизация по договорите на дружеството.

Все още се надяваме, че народните представители ще проявят мъдрост и загриженост за живота и здравето на гражданите, каза Чайков и посочи, че тези средства ги има в разписания бюджет на държавата. Той даде пример с това, че в перото "капиталови разходи" в бюджета за 2022 г. са предвидени 8,4 млрд. лева, а към днешна дата изпълнението на капиталовите разходи е под един милиард лева. В бюджета на Пътната агенция има капиталови разходи за 1,1 млрд. лева, а изпълнението е 32 млн. лева, каза Чайков.

Пътностроителният бранш е финансирал дейността си от ноември насам на базата на кредити и факторингови плащания, получени от банките и от съответните им факторингови къщи, които са направени на базата на факта, че държавата поема ангажимента до 30 юни да се разплати, което означа, че те са със срок 30 юни, обясниха от камарата. От браншовата организация посочиха, че правителството, според тях, се опитва да предизвика и банкова криза, защото става дума за почти 500 млн. лева, които на 1 юли ще трябва да бъдат провизирани по някакъв начин или банките да предявят искове към Пътната агенция.

Снимка: БТА

От камарата уточниха, че в текущия ремонт и поддържане на пътища участват 68 фирми. Чайков изтъкна, че все още докладът на междуведомствената работна група не е подписан и фирмите все още не са наясно каква щета ще доведе този доклад. "Нашата цел е да докажем, че тези хора с некомпетентността си и с желанието да обслужат нечий политически интерес причиняват драматична щета на бюджета и искаме да я дефинираме ясно", каза Чайков.

В момента реално дейностите по текущ ремонт и поддръжка (ТРП) са или спрени или всеки момент ще спрат, а дейностите по ново строителство фактически са спрени поради липса на финасиране.

В отговор на въпрос на БТА, Чайков каза, че ако работодателите излязат на протест в края на юни, както по-рано обявиха, пътностроителните фирми ще ги подкрепят.

Вчера финансовият министър Асен Василев съобщи, че работната група на министерствата на финансите и на регионалното развитие при проверка на договорите на Агенция "Пътна инфраструктура" за ТРП за периода 2018 - 2021 година е установила прикрито строителство за 2,6 милиарда лева, възложено без обществени поръчки, без одобрени инвестиционни проекти, без надзор, актове, протоколи и гаранция.. На пресконференция вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов каза, че многократно е заявявал, че по договорите за текущ ремонт и поддръжка са извършвани основни ремонти и те са незаконни, но досега не е било известно колко точно са тези основни ремонти. Комисията е установила, че 79 на сто от възложените задания за текущ ремонт и поддръжка за 2,46 млрд. лв. от общо 3,106 млрд. лв. реално са изпълнени като основен ремонт, допълни Караджов вчера.

Финансовият министър вчера съобщи, че за нарушенията, които са установени при проверката, ще бъдат сезирани: ДНСК, която да извърши реални проверки на място за качеството на извършеното строителство, и АДФИ - за осъществяване на последващ контрол. Всички договори и възлагания ще бъдат предадени на прокуратурата, за да се привлекат към наказателна и административно-наказателна отговорност на длъжностните лица, отговорни за възлагането и изпълнението на допълнителните и извънредни задания.

Също вчера от пресцентъра на регионалното министерство разпространиха съобщение, в което бе посочено, че Гроздан Караджов сезира прокуратурата с доклада на междуведомствената работна група за извършване на проверка на констатациите в него. Министър Караджов разпореди вчера на ДНСК да провери всички констатации в доклада, свързани с твърдения за нарушения на Закона за устройство на територията, а началникът на ДНСК издаде заповед да бъдат проверени на място и по документи всички проблемни пътни участъци, изредени в доклада.

Най-голямото ни очакване беше Междуведомствената работна група да се произнесе колко от задълженията на държавата по договорите за текущ ремонт и поддръжка реално трябва да бъдат заплатени, каза вчера на брифинг министър Караджови добави, че комисията отказва да даде становище и настоява да се формира нова работна група, която да се произнесе за реално дължимото.

Вчера финансовият министър съобщи, че за да се разплатят тези дейности, ДНСК трябва да установи, че изпълнените обекти отговарят на изискванията, заложени в законодателството, а ако не отговарят на изискванията - може да се наложи те да бъдат премахнати като опасни. Василев каза, че е нужна специална нормативна уредба за търпимост на изпълнените незаконни строежи, след проверка на качеството, възстановяване на строителни книжа, изпитания и въвеждане в експлоатация.

В периода 2019 г. - 2020 г. са сключени 34 броя договора за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища на обща прогнозна стойност 711 720 000 млн. лева, по които реално са възложени дейности за 3,3 млрд. лева.

Общата дължима сума за изпълнени дейности по възложени задания по договори за текущо поддържане на републиканските пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, е 1 041 518 959 лв. Освен това, през 2021 г. и 2022 г., са изпълнени дейности по договори за доставка и монтаж на ограничителни системи, полагане на хоризонтална маркировка, производство доставка и монтаж на пътни знаци, като в този период са възникнали и задължения по месечни и извънредни задания по договорите за поддържане на републиканската пътна мрежа в размер на 135 127 160 лв.

Тези дейности са в обхвата на текущото пътно поддържане. Досега фирмите са получили половината от дължимата им сума - 656 млн. лева по решението на НС. С това решение стана възможно Агенция "Пътна инфраструктура" да може възлага нови ремонти по действащите договори за поддържане на републиканските пътища, както и дейности по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, хоризонтална маркировка и пътни знаци. Със същото решение на парламента се позволи на пътната агенция и да завърши всички започнати през миналата година, но недовършени ремонти.

Така започнатите и консервирани в момента близо 280 обекта в цялата страна реално ще могат да бъдат завършени. Такива са някои критични обекти като първокласният път Ботевград - София през прохода Витиня, по който в момента преминава тежкотоварният трафик над 12 тона, ремонтът на тръбата за София на тунел "Ечемишка" и на виадукта при 34-ти км на АМ "Хемус", ремонтът на пътя София - Самоков.