Трябва да бъде намерен вариант отношенията между топлофикационните дружества и потребителите да се решават от сдружения на собствениците в сградите етажна собственост, коментира за БТА Илия Николаев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България.
България е единствената страна в Европа, в която топлофикационните дружества не работят с такива сдружения, отбеляза той.

Според Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" сключването на договори между топлофикациите и сдружения на собствениците би затруднило още повече комуникацията, но ако това се въведе с определени стимули - като например отстъпка в цената, мярката може и да има ефект. Не трябва обаче да присъства думата "задължително", смята Николов.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Димитър Гогов заяви, че единствената възможност за съхраняване на топлофикационния сектор, а и на "Булгаргаз" на пазара, е преминаването към индивидуално мерене на енергията и отговорност за плащането й.
Според Гогов организацията при плащане на сметките би могла да е и под формата на съвкупност от много ползватели, но с една отговорност. И това да позволява същия начин на действие, какъвто се допуска при ползването на електрическа енергия, телефонни услуги, вода.

Създаването на сдружения на собствениците от сградите етажна собственост ще бъде много полезно за сектор "Топлофикация", смята председателят на УС на Института за енергиен мениджмънт (ЕМИ) Иванка Диловска. Няма компания в света, която да може да работи със събираемост на сметките от 50 процента, колкото е тя у нас, каза Диловска. Според програмата за стабилизиране на сектора събираемостта трябва да достигне поне 70% до 2014 г.

Анжела Тонева от ДКЕВР заяви, че комисията не отразява в цените на топлинната енергия по-ниската събираемост на дружествата, а това пренася проблема и към доставчика на природен газ. Според нея основната тежест за осигуряване на регулярни парични потоци е на доставчиците на услуги.

Използването на пълния потенциал на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, е другата спешна задача пред сектора, стана ясно на форума.
Четири топлофикационни дружества не изпълняват в момента изискванията на ЕС за 10% спестяване на разходите чрез използване на комбинирано производство и това са дружествата в Перник, Сливен, Габрово и Русе, които използват въглища като гориво, посочи Димитър Куюмджиев, директор "Сигурност на енергоснабдяването" в икономическото министерство.
Загубите по мрежата са 24% средно за страната, а за София те са около 18%, посочи още експертът.

По данни на МИЕТ потреблението на топлинна енергия е 10,5% от общото енергийно потребление на страната и 15,6% от потреблението на домакинствата. В 14 топлофикации има изградено комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия като инсталираните електроенергийни мощности са 475 мегавата.