Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство за хора с трайни увреждания за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ ще е вече до 10 години. Сега той беше до пет години.

А за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т остава непроменен - пет години.

Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за българските лични документи, съобщава БТА.

Издадените свидетелства преди влизането в сила на новите изменения са валидни за срока, посочен в тях.

Ето и как са определени категориите според закона: 

категория А1

 • мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 см3, с максимална мощност не повече от 11 кВт и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВт/кг;
 • триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВт;

категория А2

 • мотоциклети с мощност, която не превишава 35 кВт, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 кВт/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя;

категория А

 • мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 кВт
 • мотоциклети - двуколесни превозни средства без кош с двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч
 • мотоциклети - моторните превозни средства с две колела и кош, с двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;
 • триколесни моторни средства - превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;

категория В1

 • четириколесни превозни средства с маса без товар не повече от 400 кг (без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване) или 550 кг за моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари (без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване), и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 кВт

тези превозни средства трябва да отговарят на техническите изисквания, които се прилагат към триколесни моторни средства от категория L5e, освен ако в нормативен акт са предвидени отделни технически изисквания за тях;

категория В

 • моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;

моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 кг;

категория ВЕ

 • състав от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства

категория С1

 • моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с допустима максимална маса над 3500 кг, но не по-голяма от 7500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;

моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;

категория С1Е

 • състав от превозни средства с теглещо превозно средство/влекач от категория С1 и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг;
 • състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства

категория С

 • моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;

моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;

категория СЕ

 • състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства

категория D1

 • моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална дължина, непревишаваща 8 м;

към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг;

категория D1E

 • състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства

категория D

 • моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача;

към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг;

категория DE

 • състав от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства

категория Т

 • колесни трактори (Ткт)
 • към тази категория се приравняват и трамвайните мотриси (Ттм).