Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС), с които освободиха от този налог бъдещата доставка на ваксини за COVID-19 у нас. Измененията бяха внесени от Менда Стоянова и група народни представители.

Новите текстове предвиждат още и нулев налог на комплектите за извършване на тестове. Предложението за промени цели да се въведе инструмент за намаляване на разходите за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за диагностика на вируса, както и на услугите, свързани с такива ваксини и изделия.

Във връзка със Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се предвижда след изтичането на преходния период към 31 декември 2020 г. разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС да продължат да се прилагат в Северна Ирландия за следващите 4 години по отношение на сделки със стоки.

Същевременно за всички останали сделки в Обединеното кралство и Северна Ирландия ще се прилага съответното ДДС-законодателство на Обединеното кралство, което от гледна точка на българския закон ще се третира като трета страна.

"За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия ще бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС със специфичен префикс", посочват вносителите.

Здравните власти у нас вече многократно увериха, че поставянето на ваксините ще бъде безплатно и напълно доброволно за всеки пациент.

Нулевата ставка ще важи до края на 2022 година.

"Здравното министерство може да субсидира лечебни заведения за болнична помощ за месеците ноември и декември 2020 г. въз основа на сключени договори за периода на извънредната епидемична обстановка", записаха още депутатите.