Седем оферти постъпиха в рамките на крайния срок за подаване на предложения по обществената поръчка за доставка на 400 нови линейки с необходимото оборудване, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Днес те бяха отворени публично във ведомството от специална комисия. Линейките ще бъдат осигурени по проект за модернизация на Спешната медицинска помощ, финансиран със 163 милиона лева по програмата "Региони в растеж".

Предложения за доставка на стандартни линейки и такива за интензивни медицински грижи са постъпили от „Автомотор Корпорация“ АД; „Омникар Ауто“ ООД; „Илина Кар Къмпани“ ЕООД; „София Франс Ауто“ АД; „Ауто Франс 3000“ ООД; „Ауто Италия“ ЕАД и „Мото-Пфое“ ЕООД.

След като комисията приключи работа по прегледа на съдържанието на постъпилите оферти и оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Оферти за доставка на линейки с висока проходимост обаче не са постъпили.

Министерството на здравеопазване още в рамките на деня ще проведе среща с представителите на автомобилния бизнес, за да разбере причините, които са ги възпрепятствали да кандидатстват по тези две позиции. Здравното ведомство ще пристъпи към подготовка на ново техническо задание за доставка на високопроходими линейки.

Целта на министерството е новата обществена поръчка да бъде стартирана в най-кратки срокове. Предвиденият бюджет на обществената поръчка за всички обособени позиции е в размер на 48 671 650 лева без включен ДДС.

Поръчката беше забавена поради обжалване на процедурата. Сред кандидатите, чийто оферти бяха отворени днес, липсваха фирмите, които обжалваха няколко пъти процедурата и на практика спряха изпълнението на проекта. Поръчката беше възобновена след окончателно определение на ВАС, което остави жалбите без уважение.