Министерство на здравеопазването създаде специализиран раздел за ваксините срещу коронавирусната инфекция в Единния информационен портал за борба с COVID-19. Той подпомага с информация медицинските специалисти и гражданите за различните ваксини срещу COVID-19, отбелязват от МЗ.

Модулът предоставя в достъпен формат проверени данни от достоверни национални и международни източници, в това число всички важни новини, актуални научни публикации, отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни връзки, видеоматериали и статистика.

Разработено е и приложение за мобилни телефони. В ход е неговото одобрение от двете най-големи платформи в света. Свободният и лесен достъп до приложението и Единния информационен портал за борба с COVID-19 дава пряк и бърз път до глобалната информация за процеса на ваксиниране.

От МЗ изтъкват, че целта на това приложение е да дава възможност на всички пребиваващи в България да се включат и помогнат, въвеждайки своите данни и отчитайки своето състояние всекидневно.

В раздела има място за съобщаване на нежелани лекарствени реакции. От МЗ посочват, че "съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно". "Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт."

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт (в случая ваксините) чрез национална система за съобщаванe.