С влязло в сила решение на Софийският апелативен съд (САС) по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) от бизнесмена Росен Чолов и актрисата Ирена Милянкова се отнема имущество на обща стойност 537 507 лв. Бизнесменът е осъден да заплати на Антикорупционната комисия 16 660 лв. юрисконсултско възнаграждение и 984 лв. разходи за експертизи.

През 2013 г. Чолов беше привлечен като обвиняем за това, че в периода 2003-2013 г. е ръководил организирана престъпна група за трафик на хора с цел проституция. През това време тй живееше с Ирена Милянова, от която има 4 деца. Малко по-късно двамата се разделиха.

С решението на САС от бизнесмена и актрисата се отнема левовата равностойност на дружествени дялове и суми по сметки в различни банки, както и паричната равностойност на двуетажна сграда с двор в София. Имотът не подлежи на отнемане, тъй като е купен с банков заем. Изчисленията на инспекторите на Антикорупционната комисия, които са потвърдени от съда обаче показват, че през целия проверяван 10-годишен период бизнесмена и актрисата, с която е живеел на съпружески начала, не са имали достатъчно законни доходи, за да покриват разходите си, включително и вноските по ипотечния кредит.