Състав на Административния съд в Хасково отмени наказанието на бившия началник на РУ-Харманли Неделчо Кирилов, наложено му за пътния инцидент с бащата на президента Румен Радев на 17 август, съобщиха от съда.

Тогава Георги Радев блъсна с автомобила си триколка на човек с увреждания на кръстовище. За инцидента обаче се разбра от запис на камера, разпространен в интернет, и това породи съмнения, че случаят е прикрит заради държавния глава. Баща му категорично отрече да е оказван натиск над полицаите да съставят акт на собственика на триколката. Прокуратурата обаче разпореди проверка, а вътрешният министър по това време - Валентин Радев, заяви: "Подменени са нещата, неграмотно или некомпетентно е подходено".

По-късно Кирилов беше наказан от началника на Областната дирекция на МВР-Хасково дисциплинарно с "порицание" за срок от 1 година.

Основанията за санкцията са били, че Кирилов не е упражнил контрол при документирането и обработването на пътния инцидент, не предприел дисциплинарни мерки спрямо обработвалите катастрофата служители и не изискал документация от произшествието.

Съдебният състав намира, че цялостното поведение на служителя по време на служба не е било взето предвид при налагане на наказание над установения в закона минимален размер.

Друг мотив е, че наказващият орган не е обсъдил и взел предвид становище на началник сектор към ОД на МВР - Хасково, в което е посочено, че предложеният в справката на комисията максимален размер на наказанието порицание на инспектор Кирилов за срок от една година е необосновано висок.

Съдът счита, че издадената заповед за наказанието е незаконосъобразна, поради извършено съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Той установява нарушение на разпоредба, според която при определяне на вида и размера на дисциплинарните наказания се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици. Имат се предвид съща така и обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата.

Решението на съда в Хасково подлежи обжалване пред ВАС.