Отлагателен период от 2 години, за да бъде въведено задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца в цялата страна. Това предвиждат промените в Закона за предучилищното и училищното образование, публикувани за обществено обсъждане, предава "Труд".

Така до началото учебната 2022/2023 г. общините трябва да са създали необходимите условия за осъществяване на мярката.

Предвидено е социално слабите семейства, от които са основният дял необхванати и преждевременно напускащи образователната система деца, да получават помощи за таксите.

Ходенето на градина на 4 години е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето. В същото време това дава възможност на родителите да са по-активни на пазара на труда, аргументират се от МОН.

За настоящата година са предвидени 10 млн. лв, които ще отиват и за подпомагане на заплащането на такси от родителите на 4-годишни деца. В момента 78% от тях посещават детска градина, като за тях нищо няма да се промени и основният метод на учене ще остане игровият, уточняват от просветното ведомство.

Оттам очакват броят на малчуганите в забавачките да се увеличи между 8000 и 10 000 в следващите години. Същият брой допълнителни места в детските градини ще бъде разкрит след строежите, които предстоят. Предвидено е за три години да се изградят 70 нови забавачки в цялата страна.

Така до 2-3 години може да бъде преодолян недостигът, с изключение на София. В столицата в момента няма места в градините за 160 четиригодишни деца, а в яслите - за над 6000. Тази година ще бъдат построени 5 нови градини, с 53 групи за 1325 деца.