Огнище на зараза "пламна" в Държавната психиатрична болница в Ловеч, съобщават от РЗИ. Там са диагностицирани 8 случая - 6 мъже (на възраст от 25 до 64 г.), и 2 жени (на 50 и 53 г.) - всичките от Ловеч.

Всичко се разкрило, след като четирима пациенти от мъжкото отделение били няколко дни с повишена температура. Направили им бързи антигенни тестове, които дали положителен резултат. В тази връзка РЗИ разпоредила изследване на целия персонал и всички пациенти в отделението с бързи тестове.

От изследваните общо 43-ма пациенти 20 са с положителен резултат от бързия антигенен тест. От персонала пък са изследвани 15 души, положителни са трима - лекар, медицинска сестра и санитар.

На всички положителни лица от РЗИ е извършено пробонабиране за изследване с PCR тест за окончателен резултат като всички са потвърдени.

Общо установените положителни случаи в психоболницата са 23 - трима души персонал и 20 пациенти на Първо мъжко отделение. От тях регистрирани в Националната информационна система за наблюдение на COVID до момента са 8.

При установяване на първите положителни антигенни тестове е издадено предписание за предприемане на противоепидемични мерки в отделението. При потвърждаване на резултатите, от вчера със заповед на директора на РЗИ, Първо мъжко отделение е карантинирано до оздравяване на всички пациенти.

Пациентите с положителен резултат са изолирани в самостоятелно крило и лечението им се осъществява на място след консултации с терапевт и инфекционист. Състоянието им е задоволително, няма пациенти, нуждаещи се от кислородно лечение. РЗИ осигури на ДПБ достатъчно лични предпазни средства за персонала.