От 7 май бъдещите пенсионери ще могат да попълват новия образец за отпускане на пенсия, чрез който експертите на НОИ ще изчисляват по служебен път кой размер на пенсията е по-благоприятен - по старата или по новата методика. Промените, които дават възможност за избор, влизат в сила на 4 май, но тъй като 4, 5 и 6 май са почивни дни, хората ще могат от 7 май да подават заявления.

Оттогава ще действа и комбиниран калкулатор на НОИ, чрез който хората ще могат сами предварително да си изчислят кой размер е по-благоприятен. Амбицията на експертите на НОИ е още утре в края на деня той да бъде поставен.

В заявлението за отпускане на пенсия има отметка , в която бъдещият пенсионер заявява, че при отпускане на исканата от него пенсия желае в нейния размер да се вземат предвид трите последователни години от последните 15 години осигурителен стаж, избрани от него, преди 1 януари 1997 година. Бъдещите пенсионери трябва да предоставят всички документи за тези най-добри три години преди 1997 година, при възможност и тези за периода 1997 -1999 година, тъй като тогава регистърът на НОИ е бил в процес на внедряване. Ако хората забравят да направят отметка, че искат и по старата методика да бъдат изчислени пенсиите им, но предоставят документи за трите най-добри години, от НОИ пак ще им изчислят служебно и по двете методики, като ще им се предостави по-благоприятният размер на пенсията.

За желаещите да се пенсионират по новата методика няма да е нужно да носят документи за т.нар. "златни години" и да правят отметки в заявлението.

До 1 януари 2023 година хората ще могат да избират по старата или по новата методика да се пенсионират предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване.

Старата методика включва както трите най-благоприятни години преди 1997 година, така и целият доход от 1 януари 1997 година до пенсионирането на хората. Новата включва само осигурителният доход след 2000 година и след 1 януари 2023 година ще действа само тя.

Възможността за избор е предвидена и за хората, които са подали заявление за отпускане на пенсия с начална дата след 31 декември 2018 година, както и за тези, на които вече е отпусната такава пенсия през същия период. Те ще могат в шестмесечен срок да упражнят еднократно правото си на избор, като пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.