Пловдивският апелативен съд потвърди изцяло присъдата на бившия кмет на Хасково Георги Иванов. С решение на Окръжен съд - Хасково той е осъден на две години условно с три години изпитателен срок, глоба от 3 000 лева и лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол или стопанисване на публично имущество за срок от три години. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата в Пловдив.

Иванов е признат за виновен в това, че в качеството му на длъжностно лице - кмет на община Хасково, противозаконно е издал заповед, с която е наредил да бъде премахната сградата на хасковския затвор, построена през 1892 година.

Постройката е обявена за паметник на културата с историческо значение, със статут на историческа недвижима културна ценност, категория "национално значение", включена в Списък на историческите паметници в Хасковски окръг, припомнят от съдебната палата.

Решението на Апелативния съд не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.