Постъпил е рапорт от оператора "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за установен пропуск в 9.00 часа на нискооктанов бензин между с. Братово и кв. "Долно Езерово" (преди "Деспред" АД) РИОСВ - Бургас извърши незабавна проверка на място. Това съобщиха от регионалната инспекция.

По предварителна информация се касае за криминален пробив. Спряно е движението по тръбопровода и той е освободен от налягане. От аварийни екипи на дружеството са предприети мерки, поставени са бонови заграждения и абсорбенти за ограничаване на разлива.

Защитената местност "Езеро Вая", която се намира от другата страна на пътя на локализираната територия, не е видимо засегната. От Регионална лаборатория - Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда и водите (ИАОС) са взети проби за физикохимичен анализ.

Предстои обследване за изясняване на причините за аварията на тръбопровода, който минава под земята. От РИОСВ - Бургас ще се извърши последващ контрол в следващите дни и вземане на допълнителни проби за анализ.