Незабавни действия да бъдат предприети, за да бъде спасен животът на 20-годишния Димитър Щилянов, препоръча на здравния министър омбудсманът Диана Ковачева. Министър Кирил Ананиев бе сезиран от майката на младежа - Станимира Славова. Тя помоли да й бъде помогнато за заплащането на лечението на сина й, който страда от Сарком на Юинг - заболяване, по-характерно за детската възраст. 

В жалбата си г-жа Славова моли институциите да спасят живота на детето й и лечението му да започне максимално скоро.

По казуса омбудсманът препоръча на здравното министерство обстойна проверка и предприемане на незабавни действия за намиране на решение, което засяга живота на младия Щилянов.

"Необходимо е да се има предвид и че в случая своевременното започване на назначената, съобразена със спецификата на заболяването терапия, е жизненоважна за пациента, а по думите на майката, семейството не разполага с необходимите за лечението средства", пише омбудсманът.

Доц. Ковачева настоява в кратък срок да бъдат направени промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба, с които да бъде регламентирана възможността за провеждане на лечение и в други подобни случаи, а заплащането им да става с обществени средства.

В препоръката си омбудсманът изразява увереност, че ще бъде проявено разбиране към тежкото здравословно състояние на г-н Щилянов и необходимостта лечението му да бъде започнато възможно най-скоро.

"В тази връзка от съществено значение е намиране на гъвкав подход, както и обсъждане на възможността лечението да започне веднага, а заплащането да се извърши след влизане в сила на промените", отбелязва Ковачева.

Снимка: БТВ

След проведен разговор с ръководството на Министерството на здравеопазването доц. Ковачева е получила уверение, че най-късно до края на месеца ще бъдат предприети необходимите действия за решаване на казуса.

Във връзка и с други подобни случаи Диана Ковачева отбелязва необходимостта от мерки за осигуряване на възможност лечението на заболявания, които са характерни за детската възраст, да може да се провежда в клиники и отделения по педиатрия, както и с лекарствени продукти, одобрени за прилагане при деца и след навършване на 18-годишна възраст.

В края на препоръката си доц. Ковачева настоява институцията на омбудсмана и майката да бъдат информирани своевременно за предприетите действия.