Омбудсманът Диана Ковачева поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде осигурена прозрачност за всички цени, прилагани от топлинните счетоводители при обслужването на гражданите, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.


Повод за становището на Ковачева са приетите от Народното събрание изменения в Закона за енергийната ефективност, които регламентират масовото въвеждане на уредите за дистанционно отчитане на топлинната енергия.

Според омбудсмана не бива да се пренебрегва опасността от неоснователно завишаване на цените на уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане, предвид задължението по закон да се инсталират именно такива устройства.

Диана Ковачева е препоръчала да се потърсят възможности за финансова подкрепа на разширен кръг потребители на топлинна енергия за купуването на дистанционни уреди за дялово разпределение, тъй като те са по-скъпи от онези с визуален отчет.

Омбудсманът е отправила и препоръка нормативната уредба да гарантира правото на информация на битовите клиенти за цените на всички услуги, които се предлагат от търговците за дялово разпределение.

Също така е настояла гражданите да имат възможност своевременно да се запознават с отчетените показания на уредите в имотите им, за да могат да контролират верността на данните.