Омбудсманът Диана Ковачева изпрати до парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика становище по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги.

Ковачева обяснява, че се касае за опасения от практики за извеждане на деца от семействата им само с оглед на техния социален статус, както и че се залага материален критерий за отнемане на дете, т.е. поради бедност.

От кабинета на омбудсмана съобщават, че Ковачева е съгласна, че когато родителите не са в състояние да осигурят подходяща грижа, детето има право на заместваща такава и че децата нямат власт и възможност да избират кой ще се грижи за тях и зависят изцяло от решенията, взети от семейството и държавата.

Усилията на институциите обаче трябва да бъдат насочени към подкрепа на семейството и извеждането на деца в приемна грижа да бъде крайна мярка, най-вече в случаи на насилие и тежки нарушения на правата на детето.

Бедността, уязвимостта на много български семейства, уврежданията при децата са сред факторите, които водят до голям брой деца във формална грижа, но бедността не следва да бъде основание за извеждане на дете от семейството му, пише Ковачева.