Достъпът на някои регистри на Агенцията по вписванията ще бъде ограничен в определени дни на юни, като целта оптимизацията на компютърните системи и програмните продукти, съобщават от агенцията.

Като първи етап от планираното оптимизиране, в периода от 15.00 ч. до 18.30 ч. на 1 юни 2019 г. (събота), както и на 8-9 юни 2019 г. (събота/неделя) и 15-16 юни 2019 г. (събота/неделя) електронните услуги, предоставяни от Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите няма да бъдат достъпни.

Потребителите на електронните услуги, ще бъдат допълнително уведомени, на официалния сайт на Агенцията по вписванията за точното времетраене на спиранията, за датите 8-9 и 15-16 юни 2019 г.

Периодите и времетраенето на процедурите, в които ще се извършват действията по оптимизация, са съобразени с очакваните натоварвания на системите.

Първият етап от планираното оптимизиране е предвиден непосредствено след края на кампанията за деклариране на действителните собственици - 31 май и възможно най-отдалечен от пика на кампанията по подаване на годишни финансови отчети - 30 юни, пише в съобщението.