17-11-2017 20-11-2018

Пол

Одобрявате ли политиката на по-високи екотакси за собствениците на стари автомобили?

Е-Референдум

Одобрявате ли политиката на по-високи екотакси за собствениците на стари автомобили?

12.07.18 | 2805 гласа

Резултати

Гласувай

Одобрявате ли политиката на по-високи екотакси за собствениците на стари автомобили?

43.89% - Да

55.08% - Не

0.75% - Не мога да преценя

0.29% - Не ме интересува

Вие отговорихте с Не ме интересува