Провеждащите кампанията за Брекзит обещаха, че ако се стигне до напускане на ЕС, гражданите на Общността, които живеят във Великобритания, автоматично ще получат статут. Оказа се, че това не е вярно.

Вместо автоматично получаване на статут, това пред което всички българи там са изправени, е кандидатстване за този статут - независимо какъв ще е Брекзитът - със или без споразумение с ЕС. Голяма част от българските граждани ще изпитат огромни затруднения да приложат изискваните документи. От друга страна българското посолство в Лондон няма капацитета да обслужва 250-те хил. българи във Великобритания.