Не трябва да допускаме проповядването или навлизането на каквато и да е форма на идеология, свързана със самоопределяне нa пола. Казвал съм това много пъти и преди, и нито веднъж не съм казвал обратното, гласувал или правил нещо друго. Още повече имаме и конституционно решение. Въздържам се да използвам термина "джендър", защото той е свързан с политиката за равнопоставеност на половете, която всички сме възприели и подкрепяме, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос за "нахлуване на джендър идеологията" в българските училища.

На 22 февруари от Министерството на образованието и науката съобщиха, че са изпратили писмо до генералния директор на Главната дирекция "Образование, младеж, култура и спорт" към ЕК Темис Кристофидо с молба за редакция на анкетата към инструмента за дигитална самооценка

. Искането е от въпроса за определяне на пола на участниците да отпадне опцията "друго" или да бъде премахнат целият въпрос, защото в сегашния вариант той е неприемлив. В анкетата са дадени  4 възможни отговора: "момиче", "момче", "друго", "предпочитам да не казвам".

В писмото от МОН се посочваше, че инструментът SELFIE помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване и затова е необходимо казусът да бъде разрешен възможно най-скоро.

Трябва да бъдем мнителни и предпазливи, тъй като опитите и формите за налагане на идеология, свързана с определението на пола, могат да бъдат най-разнообразни и неочаквани, каза министър Вълчев.

"Това, с което не съм съгласен единствено, е да определяме SELFIE като инструмент, целящ да ни наложи джендър идеология", заяви той. Това не е въпрос или анкета за самоопределяне, а е въпросник за самооценка на дигиталната подготвеност на училищата. В него два от 90-те въпроса са статистически и са за целите на анализа, а останалите - са технически, поясни министър Вълчев.

Въпросът за определянето на пола "не е задължителен от гледна точка на целите на въпросника. Той е един от двата статистически въпроса в инструмента", каза на 7 март Вълчев. Имам предварително писмо от еврокомисаря по образованието Тибор Наврачич, в което той ме уверява, че ще намерят техническо решение за анкетата, но все още нямаме предложение за конкретно решение, добави министърът.

Вълчев каза още, че от ЕК са обяснили, че SELFIE няма за цел самоопределянето на пола или налагането на доктрини. Инструментът е с еднакви въпроси за всички страни членки в ЕС и причината да има подобна опция е в законодателствата на някои от тях, обясни днес Вълчев.

Той отново каза, че в МОН не е постъпил нито един сигнал за анкетата, но припомни, че от образователното министерство поискаха отпадането на въпроса за България и е съобщено на училищата временно да не ползват анкетата.

На въпроса кой носи отговорността за анкетата, министър Вълчев отговори, че "една единствена служителка в министерството е регистрирала платформата и не е идентифицирала потенциалния проблем". По нейни обяснения не го е видяла, предполагам, че и да го е видяла, не е допуснала, че това ще предизвика проблем.

"Въздържам се да я държа отговорна, поради факта, че е специалист по информационни технологии и като цяло е добър служител, а и по-същото време я е сполетяла и лична трагедия", коментира Красимир Вълчев.

Той съобщи, че са взети мерки, инструктирани са всички служители в МОН, подготвено е и писмо до регионалните управления по образованието и до образователните институции да реагират и да не допускат разпространението на материали и на дейности с негативно възпитателно влияние в училищата.