Пациентите с леки или със средно тежки симптоми на коронавирусната инфекция, преминали през covid зона, имат право на до 3 прегледа. За първи преглед се смята първото посещение в зоната, а останалите два могат да се осъществят по време на боледуването. Това казаха пред БТА от НЗОК.

Последващите два прегледа се извършват в covid зоната от лекар от съответния диагностично-консултативен център или медицинския център, към който е разкрита зоната, посочиха още от НЗОК.

За тези прегледи НЗОК заплаща по 25 лв. и може да включват лабораторни изследвания и рентгенови снимки.