Националната служба за охрана /НСО/ напомня, че разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация ограничават възможностите й да предоставя информация за конкретно охранявано лице. Това се посочва в разпространена до медиите позиция на НСО "по повод традиционно повишения интерес относно реализирани от Националната служба за охрана функции и правомощия по Закона за НСО".

Широкият обществен интерес предизвика депутатът от ДПС Делян Пеевски, който се появи в НС. Оказа се, че той е с охрана на НСО.

Охрана от НСО има и почетния лидер на ДПС Ахмед Доган.

През годините медии и обществени организации се опитваха да получат информация от институцията за охраняваните от нея лица на базат на Закона за достъп до обществена информация. Такава обаче не им бе дадена, което доведе до съдебни дела.

Разгласяването, в т.ч. потвърждението или отрицанието, на факти и обстоятелства относно оперативно изпълняваните задължения на Службата, включително посочването на конкретни охраняеми лица, ще постави под условие спазването и на духа, и на буквата на закона, в чиито обхват попада дейността на Националната служба за охрана, се казва в позицията.

"Като проявява пълно разбиране към обяснимия от гледна точка на моментния публичен дневен ред интерес, НСО е длъжна да заяви, че и занапред ще се придържа стриктно към разпоредбите на приложимото законодателство за дейността на Националната служба за охрана и за защита на класифицираната информация.".

НСО апелира към медиите и към гражданите да проявят разбиране към принципите, към които Службата е призвана по закон да се придържа, включително спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които България е страна; зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство; политически неутралитет /чл. 3 от Закона за НСО/.

Без да прави компромис с прилагането на законодателството Националната служба за охрана ще продължи да полага усилия за повече откритост, отзивчивост и акуратност в подкрепа на обществената функция на медиите и винаги в интерес на сигурността на българските граждани, се заявява още в позицията.