По степени на висшето образование завършилите студенти се разпределят както следва: бакалаври - около 33 хиляди, магистри - 25 хиляди и със степен "доктор" - около 1200 души.

Според последни данни на Евростат - около 30 на сто от младите българи на възраст 30-34 години са с висше образование, като стратегическата цел е през 2020 г. процентът в тази възрастова категория да достигне около 40 на сто.

За учебната 2016/2017 г. у нас се обучават над 243 хиляди студенти, като в държавните университети техният брой е около 210 хиляди, а в частни висши учебни заведения - около 33 хиляди.

Дистанционна форма на обучение са предпочели около 12 хиляди души за придобиване на висшето си образование.

Чуждестранните студенти за посочения период, които се обучават у нас, са били около 13 хиляди, като 12 хиляди учат в държавни университети и малко над 1200 души - в частни.

Най-предпочитани от студентите специалности са били в следните области: "стопански науки и администрация" - близо 50 хиляди, "технически науки и профили" - около 30 хиляди, "науки за образование и подготовка на учители" - около 18 хиляди.

Най-слабо предпочитаната специалност за висше образование у нас е била в областта на математиката и статистиката - едва около 500 души.

От обучаваните у нас чуждестранни студенти най-голям е бил техният брой от съседна Гърция - близо 3000, от Турция - около 2000 и от Македония - около 800 души.
 
Най-много висшисти има в Исландия, Норвегия и Швейцария

По данни на Евростат като цяло висшистите в ЕС са около 40 процента от общото население на Евросъюза, или малко над 200 милиона, при население на ЕС към 1 януари 2016 г. от 510 млн. души.

Най-много хора с висше образование има в Исландия, Норвегия и Швейцария.
Над 5 милиона млади европейци са придобили висше образование в рамките на ЕС през миналата година, като 58 на сто от тях са били жени и 42 на сто - мъже.

Силният пол е предпочитал специалности в сферата на инженерните науки, строителството и производството, а дамите са се образовали предимно в сферите на хуманитарните науки, образованието и здравеопазването.

Най-висок процент жени-висшисти е отчетен в Естония, Латвия, Хърватия и Румъния - близо 90 на сто от завършилите студенти в тези страни.

Като цяло най-висок е бил броят на студентите във Великобритания - над 770 хиляди, във Франция - над 740 хиляди, в Полша - над 550 хиляди, в Германия - над 520 хиляди и др.

Най-нисък дял на завършили висшисти през миналата година е отчетен в Люксембург - около 1800, Малта - около 4000 и Кипър - около 8000.

Броят на мобилните студенти, които са били родени в страна на ЕС, но са завършили висшето си образование в друга страна-член, е бил около 660 хиляди, отчита европейската статистика.