В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните се увеличава с 54 500, а коефициентът на безработица - с 1.8 пункта, предаде БТА.

Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените (увеличението на коефициента на безработица е съответно с 2.4 и с 1.3 пункта), като през първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица на мъжете (13.2 на сто) превишава с 2.4 пункта този на жените (10.8 на сто).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 67 300, а коефициентът на младежка безработица достига 29.1% - съответно 32 на сто при мъжете и 25.1
при жените.

Според данните на Евростат за март безработицата у нас е била 11,4 %. 

По данни на Бюрата по труда, на които се позовава социалното министерство, обаче броят на регистрираните безработни намалява през март и април, като достига 9,29%.

Тази разлика в данните се дължи на различна метология: Бюрата по труда отчитат само регистрираните безработни, докато НСИ проучва чрез анкети. Евростат пък стъпва на данните на бюрата по труда, но отчита сезонните фактори. Ето защо се смята, че данните на Евростат са най-меродавни.