Рецидивистите да извършват обществено полезен труд от 40 до 200 часа годишно. Това става възможно с промените, предложени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, внесени от Искрен Веселинов и група народни представители от ВМРО, и приети в парламента.

Според приетите текстове безвъзмездният труд е този, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на наказанието "безвъзмезден труд в полза на обществото" не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно, за не повече от две последователни години.

Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се изпълнява и контролира от пробационната служба. Безвъзмездният труд се изпълнява на обекти на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" и обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет.

На наказания, съобразно предложените промени в ЗАНН, следва да се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни, когато наказаният работи по трудово или служебно правоотношение.

Когато тези условия не се изпълнят, следват санкции, въз основа на мотивите за неизпълнение.