На 11 февруари 2019 година в София стартира работа новият Хоспис ВИТА. Това е лечебно заведение, в което медицински и други разнообразни специалисти се грижат за хора с увреждания, хронично болни, лица със слединсултни състояния и за терминално болни пациенти.

Хосписът осигурява медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, здравни грижи от всякакъв характер, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти от болестта, както и осъществяване на морална подкрепа за пациента и неговите близки.

Медицинското заведение предлага също възможност за престой при долекуване на различни медицински състояния, както и извършване на всякакви диагностични и терапевтични процедури.

Снимка: Официален сайт

Ежедневно с пациентите работи рехабилитатор, който изгражда отделна програма за всеки пациент, съобразно с неговите индивидуални потребности. Специалистите от Хоспис ВИТА предоставят помощ на болните при снабдяването им с медикаменти, уреди и пособия, необходими за подпомагане на тяхното състояние. Има възможност за обучение на пациентите и на семействата им с цел осигуряване на максимален комфорт при реализиране на избраната от тях форма на лечение.

Хоспис ВИТА предлага и Дневен стационар, който е много подходящ за хора, които искат да прекарат деня в лечебното заведение, а вечер да се прибират вкъщи при близките си.

Хосписът се намира на адрес: София, кв. "Оборище", ул. "Драговица" 9 в нови, прекрасно оборудвани помещения, които са непосредствено над ДКЦ ВИТА База 1. В стационара има 14 болнични легла, разположени в 5 стаи с по 2 легла и 4 стаи с по 1 легло. Всички стаи имат собствен санитарен възел.

По време на престоя в Хоспис ВИТА, на разположение на пациентите 24 часа в денонощието е осигурен медицински персонал, като болните имат възможност за консултации, прегледи и изследвания от специалистите на ДКЦ ВИТА на място.

Желаещите да постъпят в Хоспис ВИТА, съответно техните родители, роднини, настойници или попечители попълват, подписват и представят на Управителя следните документи:

-документ за самоличност / за справка /

-договор за хоспитализация по образец, утвърден от Управителя;

-декларация за информирано съгласие;

-придружаваща медицинска документация;

Хоспис ВИТА Ви дава възможност да осигурите на своите близки и роднина грижите, които заслужават. Можете да се свържете с нас на тел. 02/45 222 45 и на 0888/25 65 92, където ще получите отговори на всички въпроси. Очакваме Ви!

(Платена публикация)