Новите конституционни съдии се заклеха в присъствието на президента, председателя на Народното събрание, председатели на съдилища.

Церемонията се води от бившия главен прокурор Борис Велчев, сега конституционен съдия.

Клетва положиха излъченият от парламента Красимир Влахов, назначеният от квотата на президента Атанас Семов и двете съдийки, избрани от квотата на съдиите, Павлина Панова - от ВКС и Надежда Джелепова-Рангелова - от ВАС.

Президентът Румен Радев смята, че действията на прокуратурата, с които бе инициирана проверка на причините за отказ от образуване на разследване срещу издигнатия от него конституционен съдия Атанас Семов, са с политическа цел. Така Румен Радев окачестви пред медиите, след церемонията по встъпване в длъжност на новите конституционни съдии, оповестената от прокуратурата преди няколко дни проверка.

Снимка: БТА

Нямам друго обяснение затова, че тази проверка е инициирана сега и още повече, че тя касае приключили действия през 2016 г., коментира държавният глава .

Конституцията на Република България гласи, че членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители. Според върховния закон Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на Конституционния съд се обновява през три години от всяка квота по ред, определен със закон. Съгласно Закона за Конституционния съд съставът му през първия мандат се обновява по жребий, а след изтичане на 3-годишния срок съставът на съда се обновява с двама представители от квотата на Народното събрание и с по един от квотата на президента и на съдебната власт. След изтичане на 6-годишния срок съставът се обновява с двама представители от квотата на президента и с по един от квотата на Народното събрание и на съдебната власт.

Проф. Атанас Семов

Номинираният от квотата на президента проф. Атанас Семов е роден на 23 март 1970 г. в София. Завършил е Националната гимназия по древни езици и култури и Софийския университет "Св. Климент Охридски. Проф. Семов има над 20 години юридически стаж, доказана компетентност в областта на правото на Европейския съюз и признат авторитет в България и чужбина. Атанас Семов е професор по право на Европейския съюз и ръководител на Международната магистърска програма по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2012 г. е удостоен от Европейската комисия с титлата "Жан Моне професор" за неговите трудове относно съдебната система на Европейския съюз. Провежда лекционни курсове в редица европейски университети. Проф. Атанас Семов е автор на 12 книги и над 70 научни публикации в български и чуждестранни издания. През 2003 г. участва като експерт в Комисията за изменение на Конституцията, сформирана в 39-то Народно събрание. В периода 2009-2010 г. проф. Семов е заместник-председател на 41-то Народно събрание. От 2017 г. е член на Правния съвет при президента на Република България. Владее френски, английски и руски език. Семеен, с две деца.

Красимир Влахов

Номинираният от квотата на Народното събрание Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. в град Плевен, завършил е юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски". Влахов е един от най-уважаваните български юристи с над 20-годишен съдийски стаж. Професионалният му път започва през 1996 г. като младши съдия, а през октомври 1997 г. е назначен за съдия в Софийския районен съд, където по-късно става негов заместник-председател. През 2004 г. е командирован във Върховния касационен съд, а през 2008 г. е избран за председател на Софийския районен съд. През 2012 г. Влахов е назначен за заместник-председател на Върховния касационен съд, а от 20 февруари 2018 г. до 5 октомври заема длъжността съдия във Върховния касационен съд. Към 2009 г. е член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, както и в Съюза на учените в България. Влахов преподава Гражданско право и процес в Националния институт по правосъдието. Хоноруван преподавател е в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Автор е на помагало по ГПП и по новия ГПК. Влахов бе избран от парламента със 127 гласа "За" и 55 въздържали се.

Надежда Дежлепова

Номинацията на върховните съдии Надежда Джелепова е с над 34 години юридически стаж, 17 години от които са във Върховния административен съд. Била е зам.-председател на Софийски окръжен съд и районен съдия, както и председател на Районен съд - Елин Пелин. Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право".

Павлина Панова

Кандидатура на върховните съдии е и Павлина Панова. Тя е родена на 12 февруари 1967 г. в град Грамада, област Видин. Завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски" през 1992 г. Започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура. През 1994 г. е назначена в Софийския районен съд, а от април 1998 г. става съдия в Софийския градски съд. От 2001 г. до 2007 г. работи в Софийския апелативен съд, като от април 2007 г. става съдия във Върховния касационен съд. Специализирала е в "Т.М.С Ассер Институт" в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на ЕС в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша и Франция. През 2004 г. става доктор по право в СУ "Св. Климент Охридски". От 2007 г. е магистър по право на Европейския съюз и член-национален представител на България в Евроджъст. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Владее английски и руски език.

Снимка: БТА

Избор на нов председател

На 15 ноември (четвъртък) Конституционният съд (КС) ще проведе заседание, на което трябва да избере нов председател. Мандатът на настоящия ръководител на КС Борис Велчев изтича този месец, но той остава конституционен съдия още три години. Процедурата се провежда по силата на чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България, според който на всеки три години, новият състав на КС избира и нов председател.

Тъй като Велчев има още три години като конституционен съдия е възможно да се стигне до неговия повторен избор за председател на КС.

Снимка: БТА