Столичният общински съвет /СОС/ прие нови правила (наредба) за организиране на ученическото столово хранене в общинските училища на територията на Столична община, съобщиха от съвета.

Новите правила се отделят в самостоятелна Наредба. В нея е посочено, че отдаването на стол/бюфет в училище е тясно специализирано и е напълно правилно да е в самостоятелни норми. Наредбата позволява на директорите на училищата да предлагат допълнителни критерии според спецификата на училището при изискванията за избор на фирмите.

Кметът на района може да делегира изпълнението на конкурса на директора на училището.

Намалено е изискването за предоставяне на примерни обедни менюта (до 10), което силно облекчава тържната процедура.

Запазва се условието за предоставяне на най-малко 2 процента от ползващите обедното хранене за безплатни обеди. Срокът на договора с фирмите се регламентира за най-малко 3 и най-много 5 години. Училищното настоятелство към училището оценява работата на столовото хранене ежегодно, което дава силна роля на родителите към изискванията за качеството на столовото хранене, отбелязват от СОС.

До промените за храненето в ученическите столове се стигна след сигнали на родители за лоша храна.