Поводът са възникналите софтуерни проблеми в процеса на персонализация на новите лични документи, съобщиха от пресцентъра на МВР.

До момента в страната са приети над 17 000 заявления от граждани за нови документи за самоличност, 13 600 от тях са и с биометрия. От старта на новата система са приети над 22 000 заявления за паспорти и над 32 000 – за лични карти. В процеса на работа е установено, че линията за персонализация, доставена от изпълнителя по договор, изпитва сериозни затруднения при отпечатването на документите в нормативно установения срок.

Възникналите софтуерни проблеми, на които системата не е в състояние да отговори, се отстраняват от фирмата – изпълнител „Сименс”. Проблемите не са свързани с организацията на работа, създадена в звената „Документи за самоличност” по места.  С оглед преодоляването на създалата се ситуация, от МВР призовават отново българските граждани, които нямат наложителни причини, да не бързат с подаването на заявления за експресни и бързи услуги.