Национална лятна АНТИСПИН кампания стартира днес и ще продължи до 15 септември, съобщиха от здравното министерство.

В страната функционират 13 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към РЗИ. В тези кабинети се извършва предтестови и следтестови консултации от подготвени медицински специалисти за повишаване на информираността по проблемите на ХИВ/СПИН.

От 1986 г. до трети март тази година в България са регистрирани общо 2 876 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 161 ХИВ-серопозитивни, като най-засегната възрастовата група е 30-39 г. - 44%, следвана от възрастовата група 20-29 г. - 25%.

Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 6:1 (139 мъже и 22 жени), сочат данните на МЗ.

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2016 г. е 5.7, за България показателят е 2.8, т.е. страната ни е с двойно по-ниско разпространение на ХИВ.

И през настоящата година 90% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път. 9% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Към 31 юли общо 1 430 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 334 (93%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.