През тази година в държавните горски територии е планирано залесяване върху обща площ от 15 000 дка, в т.ч. 5 400 дка за възстановяване на унищожени гори от болести, пожари и други природни въздействия, съобщават от Изпълнителната агенция по горите. Дейности за подпомагане на естественото възобновяване са планирани върху обща площ от 64 200 дка.

Историята на една от най-старите централни служби в страната - горската, е била акцент при откриването на Седмицата на гората 2019 днес в Благоевград, се посочва в съобщението.

"Зад гърба си имаме забележителна история - 140 години от създаването на централна горска служба в България, 120 години от началото на Горския печат, както и 110 години от сдружаването на българските лесовъди", е посочил инж. Мирослав Джупаров, изпълнителен директор на ИАГ при откриването на Седмицата на гората в Благоевград.

"Сред гостите тук в залата са лесовъди-ветерани, ръководители на горското ведомство през различните периоди от неговото съществуване, които са създавали тази история. Благодарение на хора като тях, във времето, когато много от традициите се изгубиха, лесовъдската колегия успя да съхрани изконното си право да създава, отглежда и стопанисва високопродуктивни и жизнени гори", е казал още инж. Джупаров.

"Лично за мен и предполагам за повечето от колегите да сме продължители на сътвореното от нашите предшественици е голяма отговорност и в същото време силна мотивация", е допълнил той.

Днешното събитие е завършило със символично залесяване на територията на Държавно ловно стопанство - Благоевград.

На снимката: По повод настоящата Седмица на гората - от 1-ви до 7-ми април, която е и празник на лесовъдите, в ТП ДГС "Сеслав" - Кубрат, район Исперих, бе организирано залесяване с фиданки от деца от Основно училище "Христо Ботев" в града.