Ще започнем с комплексен и системен анализ за липсата на намаляване на жертвите на пътя и начина да се стигне до намаляване на броя им. Това обяви пред bTV Малина Крумова, председател на новосъздадената Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

Преди дни Министерският съвет определи за председател на новата агенция Крумова, която последно беше зам.-министър на регионалното развитие. Властта взе решение за създаване на такава структура още август миналата година - след тежката автобусна катастрофа край Своге с 20 жертви.

Агенцията има няколко основни функции. Една от тях е да събира информацията от всички ведомства и ще прави системен анализ. "Безопасността на движението по пътищата е системен проблем, който се влияе от много фактори - поведение на хората, качество на пътя, качество на колите. Отделни ведомства отговарят за тези елементи - всяко едно от тях има правомощия и функции, но липсва системен подход", обясни Крумова.

Според нея твърдението, че става въпрос за "мега агенция" е спекулативно, защото в новото звено ще работят 39 души, заедно с председателя, които досега са били на щат в други ведомства. Бюджетът на агенцията за тази година е 2,9 млн. лв.

На въпроса с какъв процент се ангажира да бъдат намалени жертвите на пътя Крумова отговори: "Нито една агенция, нито една институция не може да се справи самостоятелно - със собствени сили и средства, с толкова комплексен проблем като безопасността на движение по пътищата. За да се справим с този проблем, са необходими координирани и съвместни действия на всички институции, които отговарят за отделните елементи, както и на обществото, бизнеса и академичните среди. Другата основна функция на агенцията е да бъде това свързващо звено - спойка между всички институции и институциите и обществото".