Новата експедиция до Белия континент предстои. На 12 януари заминава група от шестима души за Антарктида. Ръководител е проф. Христо Пимпирев, но той няма да замине този път.

"Съобразно с новите реалности на пандемията, се налага и аз да ръководя експедицията дистанционно", обясни пред БНТ проф. Пимпирев.

На базата и в Антарктида ще си има ръководител на базата - Йордан Тодоров. Едно от хубавите неща, които се случи по време на миналата експедиция е, че там вече има интернет със сателитна връзка и всеки ден ще има връзка с хората, които са там.

Една от новите рестрикции за заминаване на Антарктида през тази година е за хора над 60 години. Това важи само за периода на пандемия, обясни професорът.