По 10 дни допълнителна почивка ще имат учителите, които са боледували от Covid-19, независимо дали са се лекували вкъщи или в болница. Затова се договориха синдикатите с министъра на образованието Красимир Вълчев и разписаха правото на допълнителен платен отпуск в анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

Документът предвижда още минимална заплата от 1300 лева за старши учител и старши възпитател, а за главен учител и главен възпитател началното възнаграждение ще бъде 1350 лв. Договорени са по-високи прагове и за специалистите с ръководни функции. Новите основни минимални заплати ще влязат в сила от 2021 година.

Разписани са още добавка за обучение от разстояние в електронна среда - на учителите ще се плащат по 30 лева месечно за консумативи, а ако даден учител дава допълнителни консултации на отсъстващи повече от 10 дни деца, той ще получава по 15 лв на час.

Според Колективния трудов договор държавата и социалните партньори са задължени да осигурят дигитални устройства за работа в електронна среда. От друга страна се предвиждат законодателни промени, с които да се търси отговорност от родителите на ученици, злоупотребили с предоставените им устройства. Обсъжда се те да бъдат лишавани от социални помощи. Преди време министърът на образованието съобщи за случаи, в които родители продават предоставените на децата им устройства.