Това съобщи БТА, като се позова на Калинка Тодорова, директор на Държавното ловно стопанство "Балчик". Там се строи монолитна постройка на два етажа с площ от 180 кв. м.

Съвместно с РИОСВ Варна е съставен констативен протокол. За случая е сезирана Районната прокуратура в Балчик.

От началото на годината на територията на ловното стопанство са съставени 45 акта по Закона за горите, съобщи Тодорова. Осем от актовете са за незаконна сеч на дървесина, 14 са за транспортиране на незаконна дървесина, два - за строителство в горския фонд и 21 - за съхранение на незаконна дървесина.

Единият акт за строителство в горските територии е за дървена конструкция с площ от 84 кв. м в местността "Тузлата", а вторият е за построяване на монолитна двуетажна сграда и бетонни пътеки на приблизителна площ от 400 кв. м, с което се променя фактическото предназначение на горската територия, в землището на село Оброчище.

Специализирано звено към ТП ДЛС "Балчик" всекидневно извършва охрана на територията на стопанството, като покрива различни райони по различно време на денонощието, посочи Калинка Тодорова.