Отваряне на университетите поискаха от Съвета на ректорите в среща със служебния образователен министър. Те получиха подкрепа от МОН това да се случи.

За да отворят университетите трябва да има заповед от здравното министерство. За това сега МОН ще води разговор с тях. Това стана ясно от срещата между служебния министър Николай Денков и председателя на Съвета на ректорите - проф. дфн Анастас Герджиков.

Искането на Съвета на ректорите обаче е да не се изключва и опцията за онлайн обучение на студентите там, където не е належаща присъствената форма. Аргументите им са, че има много студенти от други градове в страната, които заявяват, че няма как за месец-два да си наемат квартира за приключването на обучната годинаа Съвета на ректорите проф. дфн Атанас Герджиков.

До дни ще се реши и въпросът как ще приключи учебната година в училищата.

Междувременно просветният министър потвърди, че Националното външно оценяване за 10-ти клас остава:

"Национално външно оценяване след десети клас трябва да има по закон, така, че никой министър, включително и аз, не мога да си позволя да отменя закона, така, както е приет от парламента".

Миналата година, с решение на Народното събрание е имало еднократна отмяна на външното оценяване, но тази година нито е поставено такова искане, нито има такова решение на парламента, каза министър Денков. Той заяви, че "категорично, външно оценяване след десети клас ще има и никой не може да си позволи да го прескочи".

Повод за коментара стана желанието на родители оценяването да бъде отменено. За утре е планиран и протест с искате за отмяна на НВО за 10-ти клас.

В становището на МОН се отбелязва, припомнят, че форматът на изпитите е заложен в държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците през 2016 г. А още преди началото на настоящата учебна година, с цел прозрачност и предвидимост, моделите на националното външно оценяване бяха оповестени на сайта на МОН.

"През тази учебна година няма основание изпитите да бъдат отменени или включеният в тях учебен материал да бъде съкратен, защото образователният процес не беше прекъсван, а броят на реално взетите учебни часове дори е по-голям от предишни години, когато имаше грипни ваканции и екскурзии. Макар и обучението от разстояние в електронна среда да не може да замести изцяло присъствените занятия, бяха създадени условия учениците да придобият необходимите знания и ключови компетентности. Такова е масовото мнение и на преподавателите. Съюзът на работодателите в системата на народната просвета също настоява да не се правят никакви промени в образователния процес до края на учебната година", посочват в становището си от МОН.

Образованието до 16 години, /в общия случай до десети клас/ е задължително по Конституция. Националното външно оценяване в неговия край измерва придобитите умения в рамките на целия първи гимназиален етап. Ето защо евентуалните пропуски през определена учебна година не са решаващи за успеха на изпитите. С резултатите от НВО учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап. Тези резултати са индикатор, чрез който се измерват придобитите компетентности, установят се пропуските на учениците и необходимостта от компенсиране чрез консултации, допълнително обучение и др. Както и останалите външни оценявания, това в десети клас има голямо значение за разработването и прилагането на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието на ниво паралелка, училище, регион, държава. То е ключово и за останалите образователни системи и измервано през международните изследвания, отбелязват още от МОН.