Нелегалното гориво бе открито от инспектори от отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Русе. 

Проверките са извършени на 3 и 5 април 2018 година, а днес оповестиха за тях от Митниците.

В обекти, стопанисвани от двама различни мъже в село Цар Самуил, митническите инспектори са открили PVC-контейнери с вместимост 1000 литра. Всеки от тях е бил пълен до горе с дизелово гориво. В първия случай измереното съдържание на контейнера е 1032 литра, а във втория - 995 литра. Собствениците на обектите не са представили пред митническите служители документи за произход на горивото, както и за плащане, начисляване или обезпечаване на дължимия за стоката акциз.

Нелегалните енергийни продукти са иззети и проби от тях са изпратени за лабораторен анализ. По случаите са образувани административно наказателни производства. Предвидената от закона санкция е в размер на удвоения дължим акциз за откритото количество, но не по-малко от 1000 лева. В първият случая размерът на санкцията е равен на 1333,34 лв, а във втория - 1285,54 лева.