За да отбележи своята 140-годишнина, Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" създаде иновативен дигитален проект, благодарение на който оригинали на книжовни образци и ценни архивни документи ще станат още по-достъпни за широката и по-младата аудотория. За реализирането на проекта библиотеката набира дарения в рамките на благотворителната кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш".

Снимка: Райфайзенбанк

Цветанка Томова, експерт Програми и проекти в Националната библиотека, разказва повече за инициативата:

- Г-жо Томова, разкажете ни повече за проекта, който ще съчетае архивите от миналото с най-съвременните дигитални технологии.

- Както знаете, отбелязахме 140-тата годишнина на Националната библиотека през декември 2018 г. По този повод решихме да направим следващата крачка и да пристъпим още по-смело в дигиталната епоха. Освен това, за нас беше важно да го направим по начин, който не е виждан до момента в България. Така се спряхме на създаването на зала "История на книгата", в която с помощта на холограмна пирамида ще може да се проследи историята на писменото слово от Гутенберг до днес - не само родните източници, но и европейските културни и исторически паметници на словото.

- Какво представлява холограмната пирамида?

За да си я представят всички - техниката изглежда наистина като пирамида. Това, което прави, е да даде възможност за съхранението на огромен масив информация, който само до преди няколко години се е събирал в архиви. Освен това, новата технология позволява цялата тази информация да бъде организирана. Потребителите на библиотеката вече няма да търсят книги по сигнатури, а ще имат много по-улеснен и дигитализиран достъп до информацията, от която се нуждаят. А в самата зала "История на книгата" ще се демонстрира всичко това по много грабващ и вълнуващ начин - с помощта на холограмната пирамида ще може да се прожектира целия спектър - от древни до съвременни писмени образци.

- Всеки ли ще може да използва новата технология?

Да, разбира се. Националната библиотека е изцяло адаптирана и достъпна, за да може да бъде посещавана от хора с увреждания. Холограмната пирамида в зала "История на книгата" пък осигурява не само изображение, но и звук, за да могат хората със зрителни проблеми също да се докоснат до културното и историческо писмено наследство, което съхраняваме при нас. Добре е да отбележим, че става дума за презентиране в дигитална форма на аналоговите възможности на библиотеката, в това число архиви, книги, преса, визуални изкуства. Тоест, заинтересованата публика са най-вече специалисти и студенти от филологически и културни дисциплини.

Много интересна възможност е провеждането на лекции, семинари и обучения с помощта на холограмната пирамида. Вече дори имаме интерес от няколко американски колежа, които искат да изпробват новата технология.

- Защо е необходимо културните институции да въвеждат иноваитивни технологии?

Четенето днес е много различно от четенето преди. И колкото и клиширано да звучи, благодарение на тази нова технология не само ще прекрачим прага на модерния свят, но ще вземем с нас и традициите. За нас като народ е много важно да запазим писменото си наследство.

 

Каузата за въвеждане на новите технологии в Националната библиотека може да бъде подкрепена чрез дарение на izberi.rbb.bg само с банкова карта, чрез Райфайзен Онлайн или чрез SMS с ключова дума DMS KNIGA на единен дарителски номер 17 777 за всички мобилни оператори. Повече информация за проекта на библиотеката, както и за другите културни, здравни, социални и еко каузи, включени в дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш" - на izberi.rbb.bg.

Снимка: Райфайзенбанк