През следващите години и десетилетия ще има недостиг на специалисти във всички сектори и професии, като най-голям ще е недостигът в инженерно-техническите професионални направления или секторите, които в момента дават най-висока добавена стойност. Това каза в Пловдив образователният министър Красимир Вълчев.

Той изтъкна, че ще се търсят също така учители и лекари, а в момента в системата на училищното образование има недостиг на специалисти по природни науки и математика.

Днес все повече се забързва времето и необходимостта от индивидуализирани и специализирани знания, които дава висшето образование става все по-голяма, посочи министърът. Предизвикателствата пред системата на висшето образование са да допълни по ефективен начин микса от компетентности, които дава училището и да направи хората не само знаещи, но и творчески. Все по-малко висшето образование ще е основният източник на допълнителни знания и голямо значение ще имат уменията за учене и креативността. Днес в системата на висшето образование влизат деца, които са родени през 21 век, и които ще бъдат на пазара на труда и през 2050 г., когато голяма част от професиите няма да съществуват, а специалностите, по които учат, ще са се изчерпали.

Предизвикателствата пред системата са организационни, каза министър Вълчев и отбеляза, че е важно да се преструктурира приемът на студенти към професионалните направления с очакван недостиг на пазара на труда, а това може да стане чрез системата на държавните висши училища. Ще имаме добро висше образование, ако днес университетите инвестират в преподаватели, защото те ще продължат да са основният фактор в процеса на образование. А предизвикателствата пред преподавателите ще са да накарат хората да учат през целия живот.

Образователният министър Красимир Вълчев присъства на откриването на новата академична година в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Тази година за първи път прага на университета прекрачват 3900 първокурсници.