Във връзка с обявеното бедствено положение за част от територията на община Велинград "Напоителни системи" ЕАД - клон "Тополница", собственик на язовир "Малка Мътница", контролирано изпуска вода през основен изпускател в река Малка Мътница, за което своевременно са уведомени Областна управа Пазарджик, община Велинград, РДПБЗН - Пазарджик. Това съобщиха от дружеството.

Няма опасност за населението на територията на общината. Вследствие на лошото състояние на речното корито на река Малка Мътница са залети земеделски земи извън урбанизирана територия, почистването, на които е задължение на Областна управа Пазарджик.

"Напоителни системи" ЕАД - клон "Тополница" са уведомявали областния управител за състоянието на речното корито и необходимостта от почистването му и осигуряване на проводимост.

"Напоителни системи" не е собственик на дигите на река Малка Мътница, въпреки това Дружеството е в готовност да окаже съдействие на областна управа за почистване на речното корито и осигуряване на нужната проводимост на реката, се посочва още от "Напоителни системи".