Близо 290 000 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите до момента, съобщиха от Националната агенция за приходите.

От НАП напомнят, че доходите от трудови правоотношения на всички лица, които през 2020 г. са работили от България дистанционно за чуждестранен работодател, подлежат на данъчно облагане в страната.

Изключение е възможно само за чуждестранните лица, които са работили дистанционно за своя чуждестранен работодател от България по-малко от 183 дни и между страната ни и държавата, на която са местни лица за данъчни цели има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, припомнят от Националната агенция за приходите.

Оттам уточняват, че срокът от 183 дни е в рамките на календарната година или в рамките на всеки 12 последователни месеца, в зависимост от конкретната спогодба. Когато този срок е надвишен, данък се дължи в България от първия ден, в който лицето полага труд дистанционно в страната.

Иначе - общо за данъчната кампания, 84% от данъкоплатците са избрали да подадат формулярите си по интернет, като така се запазва тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране. Най-предпочитана е предварително попълнената данъчна декларация, отчитат още от агенцията.

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 г., приключва на 5 май заради Великденските празници.