През последните години се наблюдава намаляване на броя на осиновените деца в страната.

През 2017 г. осиновените деца по процедурата за национално осиновяване са 578, през 2018 - 539 деца, през 2019 г. - 500 деца, за да стигнат 418 през миналата година, съобщи БНТ.

Спад се наблюдава и при броя на децата, вписани в регистъра за осиновяване - от 2127 деца в края на 2017 г. до 1371 в края 2020 г.

Кандидатите, които желаят да осиновят деца, имат специфични изисквания и предпочитания за него. Те биха желали да осиновят дете в добро здравословно състояние и липса на фамилна обремененост, което да е в сравнително ранна възраст.

Тези основни изисквания на кандидатите за осиновяване затрудняват избора на подходящо семейство за всяко вписано в регистъра дете. Те също така са предпоставка за удължаване на осиновителната процедура.

За да се насърчи осиновяването, отпадна изискването кандидат-осиновителите да представят някои удостоверителни документи, като дирекциите "Социално подпомагане" по служебен път извършват справки за декларираните от лицата обстоятелства.

В подкрепа на лицата осиновили дете продължава да се изплаща и еднократна помощ при самото осиновяване. Тя се получава независимо от доходите на семейството. Размерът на помощта е равен на размера на еднократната помощ при раждане на първо дете. За 2021 г. тя възлиза на 250 лева.