От старта на единствения по рода си в България онлайн инструмент за създаване на образователни ресурси с добавена реалност - Smart CreatAR през ноември миналата година, са проведени 45 обучения за работа с него в цялата страна, в които 755 учители направиха своите първи AR упражнения.

Паралелно с това в периода април - ноември 2019 г. бяха проведени 25 обучения по програмата за създаване на портфолио на учителя и ученика на платформата Smart Classroom, в които се включиха 410 души. Всичко това стана възможно благодарение на професионализма и ентусиазма на екипа обучители на фондация "Образование 5.0", които само за тази календарна година предадоха своя опит и знания на 1015 учители.

Обученията са проведени в областите София-град, Благоевград, Враца, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, Русе, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, като в тях са участвали учители от малки и големи населени места от всички области в страната.

Програмите на обученията за създаване на учебно съдържание с добавена реалност с инструмента Smart CreatAR и за разработване на онлайн портфолио са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Те са насочени към повишаване на дигиталните умения на учителите и развиват тяхната педагогическa компетентност. В обучението за работа със Smart CreatAR преподавателите правят своите първи стъпки в използването на инструмента и създават свои упражнения с добавена реалност, провокиращи интереса на учениците към предмета и желанието им за учене.

Онлайн портфолиото е изцяло съобразено с изискванията на Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, което го прави подходящо за целите на атестирането. Благодарение на ясната и опростена структура на онлайн портфолиото, в него се работи бързо и лесно. Така, докато се запознават с функционалностите на платформата по време на обучението, участниците започват постепенно да изграждат своето портфолио.

Обученията са безплатни, тъй като се провеждат в рамките на локалната програма Smart Classroom, която е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България.